KAMÉ CHINEN
1922
OSHIRO TAKEMORI
1953/1955
e
1959/1961
Oshiro Takemori
KOSHO YAMASHIRO
1956/1958
KOSIN YONAMINE
1962/1963
e
1968
SEIKICHI ARAKAKI
1964
e
1968
KOMEI YONAMINE
1965/1966
e
1975
SHINGHUI NAKAZATO
1967
FUKUJU NAKAO
1969
e
1976/1977
TOKUEI NAKAO
1970/1974
e
1978/1979
HIROSHI GUSHIKEN
1980/1981
e
1984/1986
e
1999/2000
JORGE TETSUO TAIRA
1982/1983
TAMASHIGUE TAIRA
1987
e
1990/1991
KAORU SOKEI
1989
SEINEI INAMINE
1988
KAZUNAO MIYASATO
1992/1994
VALDIR SHIGUEIRO SIROMA
1995/1996
FELISBERTO SHOEI FURUGUEM
1995/1996
TETSUO ARASHIRO
1975/1978
1979/1982
1983/1988
1989/1992
2001/2006
JORGE JOJI TAMASHIRO
2007/2011
NILTON KIYOSHI SHIRADO
2012/2015
TSUNEO SHINZATO
2016/2017

EDUARDO KANASHIRO
2018/2019
2020/2021