Diretoria Biênio 2018-2019

Diretoria Biênio 2018-2019

Diretoria Executiva – Biênio 2018-2019
Presidente Eduardo Kanashiro
Vice-Presidente de Consultoria Administrativa e Relações Públicas Kendi Watanabe
Vice-Presidente de Consultoria Financeira e Projetos Wesley Eiji Sanches Kanashiro
Vice-Presidente de Consultoria Patrimonial Fabricio Marcos Shimabukuro
Vice-Presidente de Intercâmbio Cultural e Artístico Thereza Teruko Tanahara
Diretor Secretário Geral Sarita Sayuri Shirado Michels
Diretor 1º Secretário para Assuntos em Língua Japonesa Kazunao Miyazato
Diretor 2º Secretário Lêda Toshi Ganiko
Diretor de Finanças Nilton Kiyshi Shirado
Diretor de Finanças Adjunto Ivone Matayoshi
Diretor Patrimonial Carlos Gilberto Arakaki
Diretor Patrimonial Adjunto I Carlos Augusto Arakaki
Diretor Patrimonial Adjunto II Leomar Miazato
Diretor Social Dirce Kimie Guenka
Diretor Social Adjunto I Celina Kohatsu
Diretor Social Adjunto II Adélia Leiko Shimabukuro
Diretor Social Adjunto III Élcio Tarao Shimabuko
Diretor Cultural Lêda Toshi Ganiko
Diretor Cultural Adjunto I Tereza Leiko Kikuchi
Diretor Cultural Adjunto II Suzyane Sayuri Maeda
Diretor Adjunto III Crystian Proença
Diretor Desportos Henry Shigueo Tanaka
Diretor Desportos I Flávio Takayuki Shinohara
Diretor Deportos II Tadashi Gabriel Nishihira Katsuren
 
Conselho Deliberativo e Fiscal – Biênio 2018-2019
Presidente Nilson Tamotsu Aguena
Vice-Presidente
Secretário Edman Harumasa Yamasato
Membros efetivos e Suplentes Hidehiko Sakihama

Jorge Akio Miyashira

Jorge Joji Tamashiro

Kiyoshi Arume

Luis Kenko Goya

Nilo Hidenobu Arakakai

Yoshihito Ota

Nilton Massao Aguena

Osmar Seisho Yonamine

Paulo Kiyotaka Oshiro

Paulo Takehiko Yoshizumi

Rachid Benites

Roberto Massaki Oshiro

Ronaldo  Yukiharo Tibana

Seiki Miiji

Tsuneo Shinzato

Vicente Hiroyuki Yasunaka

Cerimonial Osmar Seisho Yonamine
Apresentadores de Eventos Luciene Shirado
Assessoria de Imprensa Silvio Mori
 
Diretor Gakuen Tatiane Toshico Ito
Coordenadora Pedagógica Luciene Shirado
 
Departamento de Jovens Líder Crystian Proença
Grupo de Taiko Kariyushi Eisá Daiko Sarita Sayuri Shirado Michels
Grupo Shinsei Wadaiko Gabriela Côrte
Departamento de Sanshin Thereza Teruko Tanahara
Sanshin jovens Crystian Proença
 
Departamento Fujinkai Dirce Kimie Guenka
adminokinawa

Os comentários estão fechados.