AGRADECIMENTOS AOS COLABORADORES QUE DOARAM PRÊMIOS PARA O JANTAR DO OKINAWA GAKUEN REALIZADO EM 15/10/2016.

Agradecemos imensamente aos colaboradores pela doação de prêmios para o jantar com Festival de Prêmios da Associação Okinawa, realizado em 15/10/2016, sem os quais seria impossível a realização deste evento. A listagem dos colabores em espécie será divulgada em breve. どうもありがとうございました.

ADELIA GUENKA
ADELIA LEIKO SHIMABUKURO
ADELIA Y. SIMABUCO
CECÍLIA SUGUIMOTO
CEL. NELSON ARACIRO
CELINA KOHATSU
CENTRO ÓTICO – CELSO NAKAMURA
CLARINDA SHIMABUKURO
CLAUDIA  ARRUDA  FARIAS
COMERCIAL DAIJI
DANIELE NAKAO
DÉBORA MIRANDA
DINA ARASHIRO
DIRCE KIMIE GUENKA
EDUARDO KANASHIRO /LUCIANA
ERNESTO MASSAHIDE SOKEN
FUSAKO WATANABE
HIDEHIKO SHAKIHAMA/TSIKAKO
HILDA SUETAKE
IRENE KEIKO HIGA
IRENE OSHIRO
IVONE MATAYOSHI
JOÃO TAIRA/MARIA
JORGE JOJI TAMASHIRO/MITSUYO
KAZUNAO MIYAZATO/LEIDA
KEIKO SUETAKE
KIYOSHI ARUME / ALICE
LÊDA TOSHI GANIKO
LIVIA INARA AKAMINE/ZULEIDE AKAMINE
LOJA SANTA LOLLA – SANDRA OSHIRO
LUIZA BOUTIQUE/A ÍNTIMA
MARCELO SHINZATO / ANDRÉA
MÁRCIO YAMAZATO/REGINA
MARIA TOKIÉ TOMA
MARIA YOSHIE ARASHIRO
MITIKO MITANI
NAIR TAIRA/ROSEMARY MIYAZATO
NILTON MASSAO AGUENA/ROSA
NOBUKO KOSHIMIZU
ÓTICA INAMI
PAULO TAKEHIKO YOSHIZUMI / NEIDE
PAULO YONAMINE
RACHID BENITES / OLGA
ROSANA YOKO NAKA
ROSE KEIKO – ESTETICISTA
SEIKI MIIJI/LEIKO
SEIKI SHIRADO/LUIZA
SHIZUE AKAMINE
SOLÊNIA TOMA GUNDIN
TAMASHIGUE TAIRA/KIYOKO
TERUKO TANAHARA
THEREZA KOHATSU
TSUNEO SHINZATO
VEREADOR ENGº EDSON SHIMABUKURO
YAMATO – ARTHUR HARAZAKI
YASSUCO NAKA
YOSHIKO KIKUCHI PORFÍRIO